​Drift- og vedligeholdelsesplaner

Erfaringerne viser, at de midler, der bruges på løbende vedligehold efter en gennemtænkt plan og prioritering af vedligeholdelsesbudgettet giver mulighed for at udføre arbejderne på de rigtige tidspunkter af året og planlægge tingene ud fra en helhedsbetragtning, hvilket samlet set gør projekterne billigere end akut skadesafhjælpning.


Langsigtet vedligeholdelsesplanlægning er således nøglen til at holde en ejendom i optimal stand, at undgå unødige skader og samtidig spare store udgifter til vedligeholdelse. Formålet er at gøre vedligeholdelse til en gennemskuelig proces, der sikrer så stor økonomisk og teknisk sikkerhed omkring ejendommen som muligt.

Udarbejdelse af 10-årige rullende vedligeholdelsesplaner vil medvirke til at begrænse vedligeholdelsesudgifterne, og samtidig være med til at sikre, at bygningen danner en brugbar fysisk ramme, og at bygningen er i en forsvarlig stand af hensyn til brugeres og omgivelsers sikkerhed.

Fordele ved udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner

Man får:

  • et bedre overblik over ejendommens samlede driftsøkonomi
  • planlægning af vedligeholdelsesarbejder i god tid
  • rigtig prioritering af vedligeholdelsesarbejder på ejendommen
  • højere grad af sikkerhed for, at vedligeholdelse af ejendommen gennemføres, når det er nødvendigt
  • optimering af vedligeholdelsesindsatsen bidrager til en bedre ressourceudnyttelse
  • det er billigere at vedligeholde end at forny, og den vedligeholdte bygning nedslides ikke så hurtigt som den, der får lov til at forfalde
  • en godt vedligeholdt og drevet ejendom giver en bedre daglig brug og mindre risiko for udvikling af større bygningsskader
  • ejendommens økonomi forbliver sund og gensalgsværdien øges
  • forsikringsdækninger vil kunne opretholdes, og udgifterne hertil vil kunne holdes nede​

Ønsker du at vide mere om os som bygningssagkyndige og den rådgivning, som vi kan tilbyde, så kontakt os på telefon 2618 1227 eller via vores kontaktformular.

Brug nedenstående kontaktformular eller ring venligst på 2618 1227 hvis du ønsker et tilbud​

Jeg er interesseret


Kontakt mig vedrørende

Kontaktinformation:
 
 
 
Ejendommens beliggenhed
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt